BEZ BEBEK YAPIMI

Eski çağlardan bu yana bütün kültürlerde görülen oyuncaklar, tarih boyunca teknolojik gelişmelerle değişmiş olsalar da çocukları eğlendirme işlevleri daimdir. İnsanlık tarihinde önceleri inançla bağlantılı yapılan küçük insan figürleri, zamanla oyuncak işlevini alırlar. Kolay erişilebilen kil, toprak, hayvan kemikleri, ahşap gibi malzemeden üretilen oyuncaklar içinde bebekler başta gelir. Türk toplumunda da annelerin el altında bulunan atık kumaş, yün vb. malzemeyi bir araya getirip, özellikle kız çocukları için bez bebekler yaptıkları bilinir. Yöresel giysiler giyen, farklı boyutlarda tasarlanan bez bebeklerin öncelikli amaçları çocukların oynaması olsa da günümüzde turistik birer emtia olarak ticari anlamda da değerli objelerdir. Anadolu’da değişik yörelerde gelin, güççe, korçak, kurçak diye anılan bez bebeklerin modern örneklerine de rastlanır.