TÜRKİYE'NİN USTALARI

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen Türkiye’nin Ustaları Projesi, geleneksel sanat ve zanaatlar alanında üretim yapan sanatkârların, atölyelerin, üniversitelerin, uygulama ve araştırma merkezi/enstitülerin, kurumların ve sivil toplum kuruluşların envanterlenerek sahip olduğumuz kültürel mirasın görünür hâle getirilip gelecek nesillere aktarılmasını amaçlayan adres tespit projesidir.

Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Türkiye’nin Ustaları Projesi, geleneksel sanat ve zanaat dallarının envanterlenmesinin yanı sıra uygulayıcıların ve kurumların tanıtımının yapıldığı, iletişim bilgilerinin, sanat eserleri görsellerinin yer aldığı, coğrafi, demografik ve sanat dalı istatistiklerine yer veren Türkçe/İngilizce/Arapça hazırlanan internet sitesi, çevrim içi (online) harita, kitap ve e-kitaptan oluşmaktadır. 

2010’da İstanbul’la başlayan, 2017’de Marmara Bölgesini içine alacak şekilde güncellenen proje kapsamında envantere, 2023 yılında Ege Bölgesi eklenmek üzere çalışma başlatılmıştır. Projenin nihai olarak Türkiye’nin tüm bölgelerini kapsayan en geniş sanatçı, kurum ve adres bilgisine sahip geleneksel sanat ve zanaatlar envanteri olması amaçlanmaktadır. 

Oluşturulan turkiyeninustalari.org adresi üzerinden çevrim içi yapılan başvurular sonucunda belirlenen isimler ve kurumlar, internet sitesinde ve kitapta alfabetik sırayla yer almıştır. Ayıca sanat dallarına ve illere göre kategoriler esas alınarak gerek kitapta gerekse internet sitesinde kolayca tarama yapılabilmesi sağlanmıştır.

Araştırmacılar ve meraklılar için kaynak niteliği taşıyan bu envanter çalışmasının, merkezî ve yerel yönetimlerde kültür, sanat politikalarının ve stratejilerinin belirlenmesinde etkin rol alması amaçlanmaktadır.

Projenin kültür ve sanat zenginliğimizin Türkiye’de ve yurt dışında tanıtımına katkı sunacağına, geleneğin devamlılığını sağlayacağına ve sanatçılarımızı teşvik edeceğine inanmaktayız.

Projeye katkı sağlayan sanat atölyelerine, eğitim kurumlarına, her türlü destekleri için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine, proje ekibimize ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız.

Türkiye’nin Ustaları Arasında Yerinizi Alın!

Envanter projesinde yer almak için turkiyeninustalari.org adresinde yer alan

Başvuru Formu’nu doldurabilirsiniz.

AHŞAP SANATI

Ahşap sanatları, dünyadaki pek çok kültürde çağlar boyunca sanatsal akımlarla şekillenen, gündelik kullanı...

Devamı

BASTON YAPIMI

Ağacın tarih boyunca insanın en büyük yardımcılarından biri olduğunu söylemek mümkündür. Yemişleriyle karnını...

Devamı

BEZ BEBEK YAPIMI

Eski çağlardan bu yana bütün kültürlerde görülen oyuncaklar, tarih boyunca teknolojik gelişmelerle deği...

Devamı

CAM SANATI

Temelde bir maden olan cam, ısıtıldığında yumuşar ve bu akıcılık sayesinde kolaylıkla işlenebilir. Camın bu özelliği Antik Çağla...

Devamı

CİLT SANATI

Yazma ve basma eserlerin yapraklarının yıpranmaması ve dağılmaması için yapılan sert koruyucu kapağa cilt denir. Arapça &ldquo...

Devamı

ÇALGI YAPIMI

Çeşitli müzik aletlerinin yapımı, insanlığın çalgıları keşfinden beri süregelmektedir. Geleneksel müzik aletler...

Devamı

ÇİNİ - SERAMİK - ÇÖMLEK SANATI

Osmanlı döneminde mimariye bağlı süsleme seramiği olan çiniye “kâşî”, kullanım amaçlı serami...

Devamı

EBRÛ SANATI

Bir kâğıt bezeme sanatı olan ebrû, kitre veya benzer malzemeyle yüzey gerilimi artırılmış su üstüne özel fır...

Devamı

GÖLGE OYUNU

Geleneksel Türk seyirlik sanatlarının önde gelenlerinden olan ve ülkemizde daha çok “Karagöz” olarak...

Devamı

HALI - KİLİM - DOKUMA

Halı sanatı Türklerin yaşadığı yerlerde ortaya çıkar ve dünyaya bu bölgelerden yayılır. Orta Asya’daki gö&c...

Devamı

HAT SANATI

İslamiyet’in doğduğu ve yayılmaya başladığı topraklar bugünkü Arabistan yarımadasındadır. Arap yazısı Arami asıllı Nabati ya...

Devamı

İŞLEME SANATI

İşleme sanatı, Türk toplumunun kültürel zenginliğini, malzeme hâkimiyetini, tasarım kabiliyetini yansıtan bir sanat dal...

Devamı

KALEMİŞİ SANATI

Kalemkârî diye de isimlendirilen kalem işi sanatı, mimari yapıların iç mekânlarında duvar, tonoz, kubbe, kemer, pan...

Devamı

KALİGRAFİ

Yunanca “güzel yazmak” anlamına gelen kaligrafi, harfleri belirli kurallara göre estetik bir şekilde dizerek, kâ...

Devamı

KAŞIKÇILIK

İnsanın beslenmek için bir araç olarak kullandığı kaşık kimi yörelerde hâlâ ahşaptan üretilmeye devam ed...

Devamı

KATI’ SANATI

Oyma anlamındadır. Herhangi bir şekil ya da yazının özel bir keski yardımıyla kâğıt, deri gibi yüzeylerden oyularak ç...

Devamı

KEÇE SANATI

Keçe, koyun yapağısı veya keçi kılının dövülmesiyle elde edilen dokusuz bir tekstil türüdür. Orta Asy...

Devamı

KIRKYAMA

Kırkyama sanatının ortaya çıkışı eski tarihlere dayanır. İhtiyaç doğrultusunda çeşitli kumaş parçalarının bir ar...

Devamı

KİSPET YAPIMI

Pehlivanların yağlı güreşlerde giydiği, belden diz altına kadar uzanan, meşinden yapılan, dar paçalı özel pantolonlara kisp...

Devamı

KUMAŞ SANATI

Orta Asya’daki Türklerin kumaş sanatında kendilerini geliştirdikleri ve Büyük Selçukluların da onları izledikler...

Devamı

KUYUMCULUK SANATI (MÜCEVHER SANATI)

Değerli madenler, taşlar ve minerallerden çeşitli teknikler kullanılarak yapılmış sanat değeri yüksek takılar kuyum olarak adlan...

Devamı

MİNYATÜR SANATI

Genellikle el yazması kitaplarda yer alan renkli resimlere “minyatür” denir. Kelimenin kökeni kırmızı bir boya olan s&...

Devamı

SEPETÇİLİK

Taşıma amaçlı ağaç dalları, saz, kamış, buğday sapı gibi malzemelerle örülerek üretilen saplı, sapsız, kulplu k...

Devamı

TAŞ SANATI

Taş sanatı, mimarlık alanındaki gelişmelere bağlı olarak gelişen ve öncelikli kullanım yerini mimari ögelerde bulan bir sanat dalı...

Devamı

TESPİH SANATI

Bir ibadet aracı olan tespih, edilen zikrin sayısını belirlemek amacıyla ipe dizilmiş boncuklardır. Zikrin eksik ya da fazla yapılmasının uy...

Devamı

TEZHİP SANATI

Arapça “zeheb” sözcüğünden türeyen, altınlama veya yaldızlama anlamına gelen tezhip, altın ağırlıklı...

Devamı